Улаан Үд хот-Байгаль нуур, 4ө+4ш

Улаан Үд хот-Байгаль нуур, 4ө+4ш

4 Nights / 5 Days

Аяллын хөтөлбөр татах Найздаа илгээх
INCLUDED WITH EVERY LUXURY TAILOR MADE JOURNEY


Товч хөтөлбөр

Итгэлтэйгээр захиал

Холбоостой танилцана уу Үйлчилгээний нөхцөлүүд

Та холбоостой танилцана уу COVID 19 мэдээлэл

Газрын зураг дээр харах

Код: P/00022

Төрөл: ОХУ-ЫН АЯЛАЛ

Нийт зай:

Үйл ажиллагаанууд:
Гол цэгүүд:

Улирал: Бүгд

Аймгууд:

Цаг агаар харах
Газрын зураг дээр харах

Код: P/00022

Төрөл: ОХУ-ЫН АЯЛАЛ

Нийт зай:

Үйл ажиллагаанууд:
Гол цэгүүд:

Улирал: Бүгд

Аймгууд:

Цаг агаар харах

Зөвхөн өөртөө зориулсан тусгай аялалыг захиалаарай

Газрын зураг дээр харах

Код: P/00022

Төрөл: ОХУ-ЫН АЯЛАЛ

Нийт зай:

Үйл ажиллагаанууд:
Гол цэгүүд:

Улирал: Бүгд

Аймгууд:

Цаг агаар харах
Пасспорт болон визүүд

See passport requirements and A and K's recommendations for obtaining necessary visas.

Аяллын хөтөлбөр татах

Бусад гадаад аялал