Deluxe soft tour 2022

Deluxe soft tour 2022

9 Nights / 10 Days нь 12859.56₮ ( Нэг хүний үнэ )

Аялагчдын хязгаар 16 хүн


Аялалын багцад багтах зүйлс


Товч хөтөлбөр

Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
Day8
Day9
Day10
Итгэлтэйгээр захиал

Холбоостой танилцана уу Үйлчилгээний нөхцөл

Та холбоостой танилцана уу COVID 19 мэдээлэл

Day1

Hotel:

Bayangol hotel

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Day2

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Day3

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Day4

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Day5

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Day6

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Day7

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

dinner

Day8

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

dinner

Day9

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge

Hotel:

Khustai National Park

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Day10

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge

Hotel:

Khustai National Park

*
*
*
*
*
*
*
Пасспорт болон визүүд

See passport requirements and A and K's recommendations for obtaining necessary visas.

PDF файл татах

Илүү их боломжуудыг олж нээгээрэй