Monument of Chingiss Khaan

Monument of Chingiss Khaan

100 Nights / 101 Days нь 120.16₮ ( Нэг хүний үнэ )

Аялагчдын хязгаар 5 хүнТовч хөтөлбөр

Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
Day8
Day9
Day10
Day11
Day12
Day13
Day14
Day15
Day16
Day17
Day18
Day19
Day20
Day21
Day22
Day23
Day24
Day25
Day26
Day27
Day28
Day29
Day30
Day31
Day32
Day33
Day34
Day35
Day36
Day37
Day38
Day39
Day40
Day41
Day42
Day43
Day44
Day45
Day46
Day47
Day48
Day49
Day50
Day51
Day52
Day53
Day54
Day55
Day56
Day57
Day58
Day59
Day60
Day61
Day62
Day63
Day64
Day65
Day66
Day67
Day68
Day69
Day70
Day71
Day72
Day73
Day74
Day75
Day76
Day77
Day78
Day79
Day80
Day81
Day82
Day83
Day84
Day85
Day86
Day87
Day88
Day89
Day90
Day91
Day92
Day93
Day94
Day95
Day96
Day97
Day98
Day99
Day100
Day101
"ОГНОО БОЛОН ҮНЭ" цэс руу орж захиална уу

Үйлчилгээний нөхцөл

COVID 19 мэдээлэл

Day1

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Day2

Day3

Day4

Day5

Day6

Day7

Day8

Day9

Day10

Day11

Day12

Day13

Day14

Day15

Day16

Day17

Day18

Day19

Day20

Day21

Day22

Day23

Day24

Day25

Day26

Day27

Day28

Day29

Day30

Day31

Day32

Day33

Day34

Day35

Day36

Day37

Day38

Day39

Day40

Day41

Day42

Day43

Day44

Day45

Day46

Day47

Day48

Day49

Day50

Day51

Day52

Day53

Day54

Day55

Day56

Day57

Day58

Day59

Day60

Day61

Day62

Day63

Day64

Day65

Day66

Day67

Day68

Day69

Day70

Day71

Day72

Day73

Day74

Day75

Day76

Day77

Day78

Day79

Day80

Day81

Day82

Day83

Day84

Day85

Day86

Day87

Day88

Day89

Day90

Day91

Day92

Day93

Day94

Day95

Day96

Day97

Day98

Day99

Day100

Day101

*
*
*
*
*
*
*

Энэхүү аяллын хөтөлбөр нь жишиг хөтөлбөр бөгөөд аялал эхлэх үеийн унаа болон нислэгийн хуваарь, очих газрын нөхцөл байдал, валютын ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан хөтөлбөр болон аяллын цагт өөрчлөлт гарч болно. Аялал гарахаас өмнө батлагдсан аяллын хөтөлбөр болон үнийг дагаж мөрдөнө.

Аяллын зөвлөмж:

PDF файл татах

Бусад гадаад аялал