WILD SOUTH GOBI

WILD SOUTH GOBI

9 Nights / 10 Days нь 1'726 $ per personТовч хөтөлбөр

Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
Day8
Day9
Day10
Итгэлтэйгээр захиал

Холбоостой танилцана уу Үйлчилгээний нөхцөл

Та холбоостой танилцана уу COVID 19 мэдээлэл

Day1

Hotel:

Edelweiss hotel

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Day2

Hotel:

Edelweiss hotel

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Day3

Hotel:

Edelweiss hotel

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Secret of Ongi

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Day4

Hotel:

Edelweiss hotel

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Day5

Hotel:

Edelweiss hotel

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Day6

Hotel:

Edelweiss hotel

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Day7

Hotel:

Edelweiss hotel

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Day8

Hotel:

Edelweiss hotel

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Erdene Ukhaa

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Day9

Hotel:

Edelweiss hotel

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Edelweiss hotel

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Day10

Hotel:

Edelweiss hotel

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp

Hotel:

Gobiin naran Lodge

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Edelweiss hotel

*
*
*
*
*
*
*
Пасспорт болон визүүд

See passport requirements and A and K's recommendations for obtaining necessary visas.

PDF файл татах

Илүү их боломжуудыг олж нээгээрэй