Зах зээл хариуцсан менежер

--Нью Жуулчин Турс ХХК--