Улаан Үд хот-Байгаль нуур, 3ө+3ш

3 Nights / 4 Days

0.00 per person*

Itinerary

Огноо Program

2022-04-15

Day1

2022-04-16

Day2 Hotel :Hotel : Байкальская солянка,Байгаль нуур Room: Стандарт байшин 2-оор

2022-04-17

Day3 Hotel :Hotel : Байкальская солянка,Байгаль нуур Room: Стандарт байшин 2-оор

2022-04-18

Day4