Empire des steppes

16 Nights / 17 Days

5538.42 per person*

Itinerary

Огноо Program

2023-06-27

Day1 Hotel :Hotel : Mongol Nomadic camp,Аргалант сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Mongol Nomadic camp,Аргалант сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-06-27 Дуусах Огноо: 2023-06-26 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Монгол номадик Огноо: 2023-06-27 Дуусах Огноо: 2023-06-27 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County Meal :Restaurant : Mongol Nomadic camp,Аргалант сум Food Type: Өдрийн хоол-шоу Meal :Restaurant : Mongol Nomadic camp,Аргалант сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-06-28

Day2 Hotel :Hotel : Mongol Nomadic camp,Аргалант сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Mongol Nomadic camp,Аргалант сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-06-28 Дуусах Огноо: 2023-06-28 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County Meal :Restaurant : Mongol Nomadic camp,Аргалант сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Mongol Nomadic camp,Аргалант сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-06-29

Day3 Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Тэрэлж Огноо: 2023-06-29 Дуусах Огноо: 2023-06-29 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-06-29 Дуусах Огноо: 2023-05-31 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Даланзадгад Огноо: 2023-06-29 Дуусах Огноо: 2023-06-29 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Bluefin Cuisine d’Art,Улаанбаатар хот Food Type: Menu A Meal :Restaurant : Alungoo lodge,Тэрэлж Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-06-30

Day4 Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Ханхонгор сум -> Ханхонгор сум Огноо: 2023-06-30 Дуусах Огноо: 2023-06-30 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Khanbogd tourist camp,Даланзадгад Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Khanbogd tourist camp,Даланзадгад Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-01

Day5 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Энгийн гэр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Говийн наран бааз -> Хонгорын элс Огноо: 2023-07-01 Дуусах Огноо: 2023-07-01 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-02

Day6 Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Энгийн гэр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Хонгорын элс -> Ханхонгор сум Огноо: 2023-07-02 Дуусах Огноо: 2023-07-02 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-03

Day7 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Дундговь -> Өмнөговь Огноо: 2023-07-03 Дуусах Огноо: 2023-07-03 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-04

Day8 Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Khurkhree tour camp,Улаан цутгалан Room: Энгийн гэр 4-с дээш жуулчин Hotel :Hotel : Khurkhree tour camp,Улаан цутгалан Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Сайхан овоо сум -> Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар Огноо: 2023-07-04 Дуусах Огноо: 2023-07-04 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Khurkhree tour restaurant,Улаан цутгалан Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол

2023-07-05

Day9 Hotel :Hotel : Khurkhree tour camp,Улаан цутгалан Room: Энгийн гэр 4-с дээш жуулчин Hotel :Hotel : Khurkhree tour camp,Улаан цутгалан Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Орхоны хүрхрээ -> Цэнхэрийн халуун рашаан Огноо: 2023-07-05 Дуусах Огноо: 2023-07-05 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Khurkhree tour restaurant,Улаан цутгалан Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Khurkhree tour restaurant,Улаан цутгалан Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Khurkhree tour restaurant,Улаан цутгалан Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-06

Day10 Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 5-с дээш групп Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Цэнхэрийн халуун рашаан -> Тэрхийн цагаан нуур Огноо: 2023-07-06 Дуусах Огноо: 2023-07-06 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: групп өдрийн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: групп оройн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-07

Day11 Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 5-с дээш групп Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Room: Групп жуулчин Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Тэрхийн цагаан нуур -> Өгий нуур Огноо: 2023-07-07 Дуусах Огноо: 2023-07-07 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-08

Day12 Hotel :Hotel : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Room: Групп жуулчин Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Хархорин -> Өгий нуур Огноо: 2023-07-08 Дуусах Огноо: 2023-07-08 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-09

Day13 Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Urgoo Tourist Camp,Хархорин Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Элсэн тасархай -> Хархорин Огноо: 2023-07-09 Дуусах Огноо: 2023-07-09 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Элсэн тасархай -> Хөгнө Хаан уул Огноо: 2023-07-09 Дуусах Огноо: 2023-07-09 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-10

Day14 Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Hoyor Zagal lodge,Рашаант сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Рашаант сум Огноо: 2023-07-10 Дуусах Огноо: 2023-07-10 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Silk road Restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 1

2023-07-11

Day15 Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-07-11 Дуусах Огноо: 2023-07-11 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County

2023-07-12

Day16 Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Эрдэнэ сум Огноо: 2023-07-12 Дуусах Огноо: 2023-07-12 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County

2023-07-13

Day17 Hotel :Hotel : Bayangol hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-07-13 Дуусах Огноо: 2023-07-13 Тээврийн хэрэгсэл: Hyundai County