IVL

14 Nights / 15 Days

4907.22 per person*

Itinerary

Огноо Program

2023-07-06

Day1 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room twin Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-07-06 Дуусах Огноо: 2023-07-20 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-07-06 Дуусах Огноо: 2023-07-20 Тээврийн хэрэгсэл: Jeep turees

2023-07-07

Day2 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room twin Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-08

Day3 Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр

2023-07-09

Day4 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-10

Day5 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-11

Day6 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-12

Day7 Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: 01/7-20/8ь ice festival зочид буудал Hotel :Hotel : Ashihai Resort,Хөвсгөл нуур Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-13

Day8 Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Ulziit Khishig Camp,Шинэ идэр сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 5-с дээш групп Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: групп өдрийн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: групп оройн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-14

Day9 Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 5-с дээш групп Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Room: Люкс гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Room: Люкс гэр 2-оор Meal :Restaurant : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Food Type: Жуулчин Оройн хоол

2023-07-15

Day10 Hotel :Hotel : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Room: Люкс гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of the Silk Road camp,Хархорин Room: Люкс гэр 2-оор Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 2-оор Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-16

Day11 Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-17

Day12 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Люкс байшин ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Люкс байшин Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-18

Day13 Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Люкс байшин ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Люкс байшин Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол

2023-07-19

Day14 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 2-оор Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Хөтөч, орчуулагч, жолооч гэр Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room twin Meal :Restaurant : Bluefin Cuisine d’Art,Улаанбаатар хот Food Type: Menu A Meal :Restaurant : Silk road Restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 1

2023-07-20

Day15 Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room single Hotel :Hotel : Best Western Tuushin hotel,Улаанбаатар хот Room: Deluxe room twin