Salaun

15 Nights / 16 Days

2909.99 per person*

Itinerary

Огноо Program

2023-07-22

Day1 Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-07-22 Дуусах Огноо: 2023-07-22 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-07-22 Дуусах Огноо: 2023-07-22 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : BD's Mongolian barbeque,Улаанбаатар хот Food Type: Tourist Special menu Meal :Restaurant : Silk road Restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: Меню 1

2023-07-23

Day2 Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Hotel :Hotel : Baga Gazriin chuluu,Сайнцагаан Room: Энгийн гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Бага газрын чулуу Огноо: 2023-07-23 Дуусах Огноо: 2023-07-23 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Baga Gazriin chuluu,Сайнцагаан Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Baga Gazriin chuluu,Сайнцагаан Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Baga Gazriin chuluu,Сайнцагаан Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Baga Gazriin chuluu,Сайнцагаан Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-24

Day3 Hotel :Hotel : Baga Gazriin chuluu,Сайнцагаан Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Tsagaan suvarga camp,Өлзийт Room: Энгийн гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Бага газрын чулуу -> Цагаан суварга Огноо: 2023-07-24 Дуусах Огноо: 2023-07-24 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Tsagaan suvarga camp,Өлзийт Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Tsagaan suvarga camp,Өлзийт Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Tsagaan suvarga camp,Өлзийт Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Tsagaan suvarga camp,Өлзийт Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-25

Day4 Hotel :Hotel : Tsagaan suvarga camp,Өлзийт Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Цагаан суварга -> Ёлын ам Огноо: 2023-07-25 Дуусах Огноо: 2023-07-25 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-26

Day5 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Ёлын ам -> Хонгорын элс Огноо: 2023-07-26 Дуусах Огноо: 2023-07-26 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-27

Day6 Hotel :Hotel : Gobi Erdene camp,Сэврэй сум Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Хонгорын элс -> Баянзаг Огноо: 2023-07-27 Дуусах Огноо: 2023-07-27 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-28

Day7 Hotel :Hotel : Gobiin naran Lodge,Ханхонгор сум Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Баянзаг -> Сайхан овоо сум Огноо: 2023-07-28 Дуусах Огноо: 2023-07-28 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-29

Day8 Hotel :Hotel : Secret of Ongi,Онгийн хийдийн туурь Room: Цомцог гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Khurkhree tour camp,Улаан цутгалан Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Онгийн хийдийн туурь -> Орхоны хүрхрээ Огноо: 2023-07-29 Дуусах Огноо: 2023-07-29 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Khurkhree tour restaurant,Улаан цутгалан Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Khurkhree tour restaurant,Улаан цутгалан Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Khurkhree tour restaurant,Улаан цутгалан Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Khurkhree tour restaurant,Улаан цутгалан Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-30

Day9 Hotel :Hotel : Khurkhree tour camp,Улаан цутгалан Room: Энгийн гэр ганцаарчилсан Hotel :Hotel : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Room: Ганцаарчилсан жуулчин Энгийн гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Орхоны хүрхрээ -> Хархорин Огноо: 2023-07-30 Дуусах Огноо: 2023-07-30 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-07-31

Day10 Hotel :Hotel : Ugii Tourist Camp,Өгий нуур Room: Ганцаарчилсан жуулчин Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Хархорин -> Тэрхийн цагаан нуур Огноо: 2023-07-31 Дуусах Огноо: 2023-07-31 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: групп оройн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол Meal :Restaurant : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Food Type: групп өдрийн хоол

2023-08-01

Day11 Hotel :Hotel : Maikhan Tolgoi tourist camp,Тариат сум Room: Монгол гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Alagtsar,Khuvsgul Room: Энгийн гэр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Хоргын тогоо -> Жаргалант Огноо: 2023-08-01 Дуусах Огноо: 2023-08-01 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Alagtsar,Khuvsgul Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Alagtsar,Khuvsgul Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Alagtsar,Khuvsgul Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Alagtsar,Khuvsgul Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-08-02

Day12 Hotel :Hotel : Alagtsar,Khuvsgul Room: Энгийн гэр Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 1-ээр Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Мөрөн -> Хатгал Огноо: 2023-08-02 Дуусах Огноо: 2023-08-02 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Жуулчин Оройн хоол Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Хөтөч, жолооч оройн хоол Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Жуулчин Өдрийн хоол Meal :Restaurant : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Food Type: Хөтөч, жолооч өдрийн хоол

2023-08-03

Day13 Hotel :Hotel : Amarbayasgalant Urguu,Амарбаясгалант хийд Room: Энгийн гэр 1-ээр Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Амарбаясгалант хийд -> Булган аймаг Огноо: 2023-08-03 Дуусах Огноо: 2023-08-04 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021)

2023-08-04

Day14 Hotel :Hotel : Ramada hotel,Улаанбаатар хот Room: Standard room single Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Булган аймаг -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-08-04 Дуусах Огноо: 2023-08-04 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021) Meal :Restaurant : The Bull Restaurant,Улаанбаатар хот Food Type: 2 хүний багц Meal :Restaurant : Bluefin Cuisine d’Art,Улаанбаатар хот Food Type: Menu A

2023-08-05

Day15 Тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэгч: Journey : Улаанбаатар хот -> Улаанбаатар хот Огноо: 2023-08-05 Дуусах Огноо: 2023-08-05 Тээврийн хэрэгсэл: Toyota Land 200 (2021)