15 days Naadam tour

15 days Naadam tour

14 Nights / 15 Days нь 16'051 $ ( Нэг хүний үнэ )


Найзтайгаа хуваалцах
Холбоо барих дугаар 344146

аяллын зөвлөхтэй холбогдоорой


Товч хөтөлбөр

Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
Day8
Day9
Day10
Day11
Day12
Day13
Day14
Day15
Итгэлтэйгээр захиал

Холбоостой танилцана уу Үйлчилгээний нөхцөл

Та холбоостой танилцана уу COVID 19 мэдээлэл

Day1

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Day2

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Day3

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Day4

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Day5

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Day6

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Day7

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Day8

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Day9

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Talbiun lodge

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Day10

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Day11

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Day12

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge 2024

Hotel:

Hoyor Zagal lodge 2024

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

dinner

Day13

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge 2024

Hotel:

Hoyor Zagal lodge 2024

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

breakfast

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Day14

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge 2024

Hotel:

Hoyor Zagal lodge 2024

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

dinner

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Erdene Ukhaa

Meals:

lunch

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Tsagaan suvarga camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Oasis Tourist Camp 2

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

lunch

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

dinner

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Shiveet Mankhan Resort

Meals:

breakfast

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Talbiun lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

breakfast

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Day15

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Erdene Ukhaa

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Tsagaan suvarga camp

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Shiveet Mankhan Resort

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Talbiun lodge

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Hotel:

Hoyor Zagal lodge 2024

Hotel:

Hoyor Zagal lodge 2024

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

*
*
*
*
*
*
*
Пасспорт болон визүүд

See passport requirements and A and K's recommendations for obtaining necessary visas.

PDF файл татах

Бусад аяллууд