Дананг хотын шууд нислэгтэй аялал

Дананг хотын шууд нислэгтэй аялал

7 Шөнө / 8 Өдөр нь 4'590'000 ₮ ( Нэг хүний үнэ )


 • УБ – Дананг Ханой – УБ ирж очих нислэгийн тийз

 • Дананг 7 шөнө 5* одтой

 • Зочид буудлын 1 өрөөнд 2 том хүн орох

 • Хөтөлбөрт заасан үзвэр үйлчилгээ, хоол, уух зүйлс

 • Орон нутгийн хөтөч болон монгол хэлтэй орчуулагч

 • Автобусны үйлчилгээ

 • Гадаадад зорчигчдын гэнэтийн ослын даатгал

Аяллын үнэ:    

 • 4,590,000 төгрөг /том хүн/

 • 690,000 төгрөг /хүүхэд 0-2 нас/

 • 3,690,000 төгрөг /хүүхэд 2-4 нас/

 • 3,990,000 төгрөг /хүүхэд 5-11 нас/


Товч хөтөлбөр

Өдөр 1
Улаанбаатар – Дананг
Өдөр 2
Дананг – Хой Ан
Өдөр 3
Дананг – 3D музей
Өдөр 4
Дананг – Ба На уул – Бурхны мутар
Өдөр 5
Дананг хот – Чөлөөт өдөр
Өдөр 6
Дананг хот – Чөлөөт өдөр
Өдөр 7
Дананг хот – Чөлөөт өдөр
Өдөр 8
Ханой – Дананг – Улаанбаатар
Итгэлтэйгээр захиал

Холбоостой танилцана уу Үйлчилгээний нөхцөл

Та холбоостой танилцана уу COVID 19 мэдээлэл