ДА НАНГ ХОТЫН ШУУД НИСЛЭГТЭЙ АЯЛАЛ

ДА НАНГ ХОТЫН ШУУД НИСЛЭГТЭЙ АЯЛАЛ

7 Nights / 8 Days

Аяллын хөтөлбөр татах Найздаа илгээх
INCLUDED WITH EVERY LUXURY TAILOR MADE JOURNEYТовч хөтөлбөр

Өдөр 1
Улаанбаатар – Дананг
Өдөр 2
Дананг - Хой Ан
Өдөр 3
Дананг – 3D музей
Өдөр 4
Дананг
Өдөр 5
Дананг – Ба На уул – Бурхны мутар
Өдөр 6
Да Нанг
Өдөр 7
Чөлөөт өдөр
Өдөр 8
Дананг - Улаанбаатар
Итгэлтэйгээр захиал

Холбоостой танилцана уу Үйлчилгээний нөхцөлүүд

Та холбоостой танилцана уу COVID 19 мэдээлэл