Deluxe soft tour 2023

Deluxe soft tour 2023

10 Nights / 11 Days нь 9'761 $ ( Нэг хүний үнэ )
Товч хөтөлбөр

Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
Day8
Day9
Day10
Итгэлтэйгээр захиал

Холбоостой танилцана уу Үйлчилгээний нөхцөл

Та холбоостой танилцана уу COVID 19 мэдээлэл

Day1

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Day2

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Day3

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Day4

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Day5

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Day6

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Day7

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Day8

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Cafe park Shangrila

Meals:

lunch

Day9

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of Ongi

Meals:

dinner

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Secret of the Silk Road camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Urgoo Tourist Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Hoyor Zagal lodge 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Cafe park Shangrila

Meals:

lunch

Day10

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Secret of the Silk Road camp

Hotel:

Best Western Tuushin hotel

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Secret of Ongi

Hotel:

Urgoo Tourist Camp

*
*
*
*
*
*
*
Пасспорт болон визүүд

See passport requirements and A and K's recommendations for obtaining necessary visas.

PDF файл татах

Бусад аяллууд