Exodus 220629-01

Exodus 220629-01

14 Nights / 15 Days нь 12'247 $ ( Нэг хүний үнэ )


Найзтайгаа хуваалцах
Холбоо барих дугаар 11319401

аяллын зөвлөхтэй холбогдооройТовч хөтөлбөр

Day1
Day2
Day3
Day4
Day5
Day6
Day7
Day8
Day9
Day10
Day11
Day12
Day13
Day14
Day15
Итгэлтэйгээр захиал

Холбоостой танилцана уу Үйлчилгээний нөхцөл

Та холбоостой танилцана уу COVID 19 мэдээлэл

Day1

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Day2

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Khustai National Park

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Day3

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Khustai National Park

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Day4

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Day5

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Day6

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

dinner

Day7

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Day8

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Day9

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Day10

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Day11

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Khustai National Park

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobi Camel Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Day12

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Restaurant:

Боолтын хоол

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

dinner

Day13

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Restaurant:

Боолтын хоол

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

dinner

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Day14

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

breakfast

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

lunch

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Guru Eco complex

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Khustai National Park

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

dinner

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Anja Ger Camp

Meals:

breakfast

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Arvaikheer Palace

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

breakfast

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Camel Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobi Erdene camp 2024

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobiin Naran Lodge

Meals:

dinner

Restaurant:

Silk road Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Аянчин ресторан

Meals:

lunch

Restaurant:

Боолтын хоол

Meals:

lunch

Restaurant:

Gobi restaurant

Meals:

dinner

Restaurant:

Modern nomads 1 restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

Bluefin Cuisine d’Art

Meals:

lunch

Restaurant:

Nagomi Restaurant

Meals:

lunch

Restaurant:

М Жи Си Азиана ресторан

Meals:

lunch

Day15

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Guru Eco complex

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Anja Ger Camp

Hotel:

Arvaikheer Palace

Hotel:

Gobi Erdene camp 2024

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Gobiin Naran Lodge

Hotel:

Bayangol hotel

Hotel:

Bayangol hotel

*
*
*
*
*
*
*
Пасспорт болон визүүд

See passport requirements and A and K's recommendations for obtaining necessary visas.

PDF файл татах

Бусад аяллууд